Spring til indhold

 Landsbylauget for Smøl 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 29/10 kl. 19.00 i Smøl 22 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Konstituering af den nye bestyrelse 

3. Underskrivelse af de nye vedtægter 

4. Siden sidst – generalforsamling 

5. Andet 

Løg – 

Infohus – 

Julefrokost – 

Juletræ – 

6. Evt. dato for næste møde 

Ingebeth 

27/10-19