Smøl Landsbylaug

Lokalvarme

Kære alle

Først ønskes I alle et godt nytår.

Dernæst vil vi gerne orientere om at Sønderborg Kommune, i samarbejde med ProjectZero,

arbejder på at finde fælles varmeløsninger de steder hvor der ikke kommer fjernvarme.

For øjeblikket er der et arbejde i gang med at udføre en række screeninger, hvor specialister laver beregninger der skal vise hvor det giver mening at lave fælles løsninger. Parallelt hermed er der igangsat undersøgelser om mulighederne for at danne større fællesskaber.

Resultaterne af screeningerne vil komme løbende over det næste stykke tid, ligesom resultaterne af øvrige undersøgelser vil foreligge inden for de kommende måneder.

Vi vender tilbage når der er nyt på fronten.

Med venlig hilsen

 

 

Sønderborg Kommune
Landdistrikter, Natur og Fødevarer

Carl Erik Maae
Landsbyudvikler

M 27905469
came@sonderborg.dkwww.sonderborgkommune.dk

Besøg Center for Verdensmål

Del på Facebook